Subsidieregelingen 2023

9 februari 2023

Subsidieregelingen 2023

Onlangs zijn de nieuwe budgetten voor de MIA\Vamil en de BOSA subsidieregelingen bekendgemaakt. Voor 2023 bedragen deze respectievelijk € 192 miljoen (MIA), € 25 miljoen (Vamil) en € 77 miljoen (BOSA). Dit biedt u als ondernemer interessante mogelijkheden met de RECO eTrac!

Tot 75% investeringsaftrek

De RECO eTrac is opgenomen in de Milieulijst met bedrijfsmiddelen en technieken die minder belastend zijn voor het milieu. Hiermee kunt u als ondernemer mogelijk profiteren van verschillende landelijke en lokale subsidieregelingen. Uw investeringsaftrek kan hierbij oplopen tot wel 75%.

MIA\Vamil

Met de subsidieregelingen MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) krijgen ondernemers belastingvoordeel als zij investeren in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan. En als deze voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. De investeringsaftrek van de MIA kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget voor 2023 is € 192 miljoen. Met de Vamil kunnen ondernemers tot 75% van de investeringskosten afschrijven. Het beschikbare budget voor 2023 is € 25 miljoen. Door gebruik te maken van de MIA\Vamil subsidieregelingen kan uw belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

BOSA

Voor de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is in 2023 een budget van € 77 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Met de regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. De subsidie bedraagt 20%. Voor activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving kan een aanvullende subsidie van 10% worden toegekend.

Lokale subsidieregelingen

Naast de landelijke MIA\Vamil en BOSA-subsidieregelingen zijn er verschillende gemeenten in Nederland die het gebruik van duurzame bedrijfsmiddelen en technieken stimuleren met een lokale subsidieregeling. We helpen u graag met het onderzoeken van de mogelijkheden en met een proefberekening. Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Houd mij op de hoogte!

Graag houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Meld u aan voor onze updates,
zodat we u snel kunnen informeren.

Ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen verschillende dochterbedrijven van Royal Reesink.

Jean Heybroek en Reesink Turfcare BE zijn verantwoordelijk voor de verkoop van de RECO eTrac in Nederland en België.
Heeft u belangstelling of vragen, neemt u dan contact met ons op:

The Nederland

Jean Heybroek BV
Arne van der Valk
+31 6 51986502
avdvalk@jeanheybroek.com
www.jeanheybroek.com

Belgium

Reesink Turfcare BE BV
Jonas Meulebrouck
+32 476 881506
jonas.meulebrouck@reesinkturfcare.be
www.reesinkturfcare.be

Denemarken

Reesink Turfcare DK
Carsten Brandt
+45 40 16 73 74
carsten.brandt@reesinkturfcare.dk
www.reesinkturfcare.dk